Mgr. Júlia Preclíková


Vystudovala jsem psychologii (Bc.) a sociální práci (Mgr.) na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. V rámci celoživotního vzdělávání na Západočeské univerzitě jsem získala certifikát z Psychologie prevence rizikového chování dětí na ZŠ a SŠ.

Účastním se terapeutického výcviku v Nedirektivní terapii hrou pod PCA Institutem pod vedením Mgr. Zuzany Tatárové a Mgr. Viery Hojnošové (zakončení v 05/2017). 

Od roku 2015 jsem proškolena v metodě My BackPack, která pracuje s událostmi při přechodu dítěte z původní rodiny do jiné formy péče. Průběžně se vzdělávám v teorii citové vazby.

V rámci své profese se dále věnuji především poradenství, přímé práci s dětmi a jejich rodinami. Zaměřuji se na náhradní rodinnou péči a na práci s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do rodiny náhradní. Dále pracuji jako průvodkyně pěstounů, terapeutka a lektorka v organizaci Rozum a Cit, z.s

Náhradní rodinné péči se věnuji od roku 2013. Od roku 2014 se věnuji metodě Komunikační bedna, což je soubor technik pro pracovníky v pomáhajících profesích pro zjišťování názoru dítěte a jeho zapojování do rozhodovacích procesů. Cílem je podpořit dítě ve vyjadřování vlastního názoru na významné situace v jeho životě. Výstupem této tříleté praxe je akreditované vzdělávání pod organizací Rozum a Cit, z.s. s názvem "Jak komunikovat s dítětem".