My BackPack

Metoda My BackPack pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do jiné formy péče.  Příběh My BackPack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, potvrdit a přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám.

Vytvoření uceleného životného příběhu dítěte je důležité pro rozvoj jeho identity, napomáhá k jeho zakotvení v životě a k vytváření uspokojivých mezilidských vztahů.  Metoda vede dítě ke schopnosti mluvit o svých pocitech, rozpoznávat je a rozumět jim. Metoda je také jedinečná v tom, že umožňuje dítěti bezpečným a řízeným způsobem znovu prožít traumatické zkušenosti, zvládnout je a uzdravit se.