Komunikační bedna

Zajímá vás, co si vaše dítě myslí? Chcete znát názor vašeho dítěte na obtížnou životní situaci? Procházíte rozvodem a chcete, aby se vaše dítě cítilo dobře? Nevíte, jak s dítětem mluvit o těžkých věcech? 

Všechny náročné situace, kterými rodina prochází, ovlivňují i dítě. 

Provedu Vaše vaše dítě náročnou životní situací a zprostředkuji vám jeho názor na danou situaci. Společně se budeme věnovat věcem, které jsou pro něj důležité. Svět očima dítěte někdy vypadá jinak, než svět dospělých. Jako dospělí občas zapomínáme, že jsme také byli dětmi. 

V případě kofliktů mezi partnery, které ovlivňují situaci dítěte, vás provedu společným setkáním s cílem dohodnout se v zájmu dítěte tak, aby to bylo pro všechny přínosné.